Ändra bloggnamnet i headern

På flertalet av mina gratis designer ligger det kod för att du ska kunna skriva in ditt namn eller annan önskad text i headern som exempelvis här
 
Gör så här:
Klicka på kugghjulet - inställningar och ändra i Bloggnamn det du vill ska stå i headern.
Om du vill att det ska vara tomt kan du lämna rutan tom alternativt gå in i kodmallarna och ta bort denna kod som ligger innanför <div id="header">
<h1>{{ blog.title }}</h1>

Byt bakgrund i en design

Steg 1: Ladda upp din önskade bakgrundsbild på bloggen och kopiera bildadressen
Att tänka på: En fungerande bakgrund består antingen av en mindre bildruta som kan läggas ihop bredvid varandra utan skarvar eller en stor bakgrund som är minst 1500 pixlar bred (såna stora bilder kan du ladda upp via denna sida: tinypic då det inte går på blogg.se) så den täcker hela skärmen och inte ger några skarvar.
 
Steg 2: Gå in på kugghjul - design - stilmall och leta upp detta kodstycke som ligger överst
Det är den lilamarkerade adressen som du ska ändra till din bilds adress.
 
I koden här ovan är det en mindre bild som ska läggas ihop om det är en större bild som inte ska repeteras får man skriva in något av detta direkt efter )-parentesen;
repeat-x för ingen repeat av bilden vågrätt -
repeat-y för ingen repeat av bilden lodrätt |
no-repeat för ingen repeat alls
 
Koden background-attachment: fixed; gör att bakgrunden fastnar kvar och scrollas inte i samband med att du scrollar ned på bloggen. Vill du inte ha denna funktion kan du bara radera den raden.
 
 
 

Byt header i gratis design

Steg 1: Börja med att gå in i stilmallen och sök upp: #header
Markera sedan sedan bildadressen som finns där och kopiera in i en ny flik på din webbläsare, och spara sedan ned bilden genom att högerklicka - spara bild som
Steg 2: Öppna sedan den sparade bilden i valfritt bildprogram, exempelvis photoshop.
Redigera sedan denna utefter hur du själv vill ha det. Spara sedan bilden och kom ihåg att spara med rätt filändelse (jpeg, png, gif - png gör att bilden får genomskinlig bakgrund, ändra ej detta!)
Steg 3: Ladda sedan upp bilden på din blogg
Skapa - Bild - Välj fil (leta reda på bilden och välj den) - Bildstorlek (välj 1000 pixlar) -> Ladda upp!
Klicka sedan på bilden två gånger så du får fram en adress till bilden och kopiera adressen
Steg 4: Gå sedan in i stilmallen, leta upp samma ställe och kopiera in din nya bild-adress.
Steg 5: Välj sedan förhandsgranska och se så det ser bra ut innan du sparar allt.
Lycka till! :)